O nama

Mina Šopalović

Mina Šopalović

Osnivač kluba i glavni trener

Pročitajte još…

Z

Cilj

Ženski košarkaški klub “Balkan” je osnovan 8. novembra 2014. godine iz velike ljubavi prema deci i košarci, a sa radom je počeo 3. marta 2015.

Osnovni zadatak kluba je popularizacija ženske košarke kroz dečju igru. Ženski košarkaški klub “Balkan” ima za cilj da kroz trenažni proces obuči svoje članove košarkaškoj veštini, kao i da kroz proces selekcije omogući stvaranje vrhunskih sportista i rezultata. Primarni cilj je zdrav psiho-fizički razvoj dece, njihovih motoričkih sposobnosti i zdrav socijalni rast. Kroz sistematsko učenje košarke, moralnih i etičkih kodeksa, želja nam je da doprinesemo razvoju celokupne ličnosti deteta i omogućimo im da se kroz klupsko druženje osete delom jedne složne celine na terenu i van njega.

Misija

Misija u radu sa decom je utemeljena u verovanju da su deca od neprocenjljive vrednosti za naše društvo i da mlade osobe treba negovati da izrastu u dobre, poštene ljude. Osećaj zadovoljstva u procesu stvaranja, težnja ka skladu između tela i duha je ono što nas pokreće.

Vizija

Vizija kluba je postati uvažen sportski kolektiv koji će imati zapaženu ulogu u razvoju ženske košarke, sa bazom u kojoj će škola košarke biti masovno popularisana, selekcije mlađih kategorija sa sportskim navikama i takmičarske selekcije. U tom smislu je i zadatak kluba kontinuirano praćenje promena koje se dešavaju u svetu sporta, posebno košarke i usklađivanje sa trendovima u svim poljima stručnog rada.